جای کورتنی، بازیگر نقش کاپیتان بومرنگ در فیلم The Suicide Squad باز خواهد گشت

0
جای کورتنی تایید کرد که او قرار است بار دیگر نقش کاپیتان بومرنگ را در فیلم The Suicide Squad بازی کند. فیلم The Suicide Squad (جوخه انتحار) قرار است یک ریبوت برای فیلم Suicide Squad (جوخه انتحار) باشد که طبق آن، بیشتر بازیگران