• 2015
  • ZDFNine NetworkTF1Tiji
6.8 / 10

داستان این سریال درمورد دختر بچه‌ای پنج ساله است که یک سال بعد از تولدش پدر و مادرش را از دست‌ داده و عمه‌اش سرپرستی او را به‌عهده‌ می‌گیرد. در واقع داستان از روزی شروع می‌شود که عمه دتا کاری در شهر فرانکفورت پیدا کرده و دیگر نمی‌تواند از آدلاید که همه او را هایدی می‌نامند نگهداری کند بنابراین تصمیم می‌گیرد که او را به نزد پدربزرگش که تنها فامیل اوست ببرد تا او مسئولیت سرپرستی از هایدی را به ‌عهده بگیرد.

دانلود
  • 1990
  • NHK
  • کارگردان
  • ستارگانtt305094
  • ژانرانیمیشن کودکانه
  • کشورa:1:{i:0;a:3:{s:5:"color";s:3:"red";s:7:"quality";s:63:"فصل: کیفیت: HDTV 480p زبان: دوبله فارسی";s:8:"children";a:53:{i:0;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E01_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 01 -   لینک مستقیم";}i:1;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E02_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 02 -   لینک مستقیم";}i:2;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E03_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 03 -   لینک مستقیم";}i:3;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E04_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 04 -   لینک مستقیم";}i:4;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E05_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 05 -   لینک مستقیم";}i:5;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E06_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 06 -   لینک مستقیم";}i:6;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E07_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 07 -   لینک مستقیم";}i:7;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E08_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 08 -   لینک مستقیم";}i:8;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E09_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 09 -   لینک مستقیم";}i:9;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E10_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 10 -   لینک مستقیم";}i:10;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E11_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 11 -   لینک مستقیم";}i:11;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E12_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 12 -   لینک مستقیم";}i:12;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E13_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 13 -   لینک مستقیم";}i:13;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E14_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 14 -   لینک مستقیم";}i:14;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E15_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 15 -   لینک مستقیم";}i:15;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E16_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 16 -   لینک مستقیم";}i:16;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E17_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 17 -   لینک مستقیم";}i:17;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E18_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 18 -   لینک مستقیم";}i:18;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E19_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 19 -   لینک مستقیم";}i:19;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E20_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 20 -   لینک مستقیم";}i:20;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E21_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 21 -   لینک مستقیم";}i:21;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E22_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 22 -   لینک مستقیم";}i:22;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E23_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 23 -   لینک مستقیم";}i:23;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E24_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 24 -   لینک مستقیم";}i:24;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E25_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 25 -   لینک مستقیم";}i:25;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E26_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 26 -   لینک مستقیم";}i:26;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E27_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 27 -   لینک مستقیم";}i:27;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E28_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 28 -   لینک مستقیم";}i:28;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E29_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 29 -   لینک مستقیم";}i:29;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E30_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 30 -   لینک مستقیم";}i:30;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E31_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 31 -   لینک مستقیم";}i:31;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E32_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 32 -   لینک مستقیم";}i:32;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E33_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 33 -   لینک مستقیم";}i:33;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E34_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 34 -   لینک مستقیم";}i:34;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E35_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 35 -   لینک مستقیم";}i:35;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E36_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 36 -   لینک مستقیم";}i:36;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E37_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 37 -   لینک مستقیم";}i:37;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E38_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 38 -   لینک مستقیم";}i:38;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E39_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 39 -   لینک مستقیم";}i:39;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E40_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 40 -   لینک مستقیم";}i:40;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E41_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 41 -   لینک مستقیم";}i:41;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E42_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 42 -   لینک مستقیم";}i:42;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E43_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 43 -   لینک مستقیم";}i:43;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E44_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 44 -   لینک مستقیم";}i:44;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E45_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 45 -   لینک مستقیم";}i:45;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E46_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 46 -   لینک مستقیم";}i:46;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E47_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 47 -   لینک مستقیم";}i:47;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E48_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 48 -   لینک مستقیم";}i:48;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E49_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 49 -   لینک مستقیم";}i:49;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E50_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 50 -   لینک مستقیم";}i:50;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E51_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 51 -   لینک مستقیم";}i:51;a:2:{s:4:"link";s:91:"http://dl.tabesh.biz/s-188/Robin_Hoods_Big_Adventure_E52_480p_Farsi_Dubbed_(TaBeSh.Biz).mkv";s:7:"quality";s:51:"دانلود قسمت 52 -   لینک مستقیم";}i:52;a:2:{s:4:"link";s:31:"http://dl.tabesh.biz/dir-188-1/";s:7:"quality";s:247:"دانلود صوت دوبله فارسی دانلود صوت دوبله فارسی";}}}}
  • زبان
8.3 / 10

این داستان رابین هوده جوان پسر ی کوچک و بی باکی که کمان سحرآمیزش را در دست می گیره و به مردم فقیر و نیازمندی که از ظلم حاکمان وقت به ستوه آمدند کمک می کنه و در کنار خودش دوستانی مثل جان کوچولو و ماریان داره که اون را توی این مسیر سخت همراهی می کنند.

دانلود