دانلود سخنرانی استاد پناهیان در محرم ۱۳۹۵

دانلود سخنرانی استاد پناهیان در محرم ۱۳۹۵ با لینک مستقیم

دانشگاه تهران جلسه هشتم (پایانی) اضافه شد

حسینیه آیت الله حق شناس جلسه دوازدهم (پایانی) اضافه شد

دانشگاه امام صادق جلسه دهم (پایانی) اضافه شد

دانشگاه هنر جلسه دهم (پایانی) اضافه شد

دانلود سخنرانی استاد پناهیان در محرم 1395

منتشر کننده فايل: Tabesh
ژانر : سخنرانی
زبان : فارسی – عربی (در حد نقل احادیث)
کیفیت : ۱۸k – 64k
فرمت : MP3
حجم : ۶ – ۲۰ مگابایت
مدت زمان : از ۴۰ تا ۶۰ دقیقه
محصول : ایران
سخنران : استاد علیرضا پناهیان
موضوعات :
حسینیه آیت الله حق شناس : آخرین مراحل انتظار – ۱۲ جلسه
دانشگاه تهران : ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان – ۸ جلسه
دانشگاه امام صادق : راز عبور از رنج های زندگی و رسیدن به لذات بندگی – ۱۰ جلسه
دانشگاه هنر : هنر تعامل و حماسۀ تعالی – ۱۰ جلسه

دانلود سخنرانی استاد پناهیان در محرم ۱۳۹۵

دانلود با لینک مستقیم

حسینیه آیت الله حق شناس

موضوع : آخرین مراحل انتظار

دانلود جلسه ۰۱ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۵ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۲ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۴ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۳ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۱ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۴ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۰ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۵ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۷ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۶ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۲۸ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۷ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۹ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۸ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۱ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۹ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۷ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۱۰ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۷ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۱۱ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۴ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۱۲ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۶ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانشگاه تهران

موضوع : ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان

دانلود جلسه ۰۱ با سه کیفیت متفاوت

زمان: ۴۵ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۲ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۳ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۸ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۴ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۵ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۴ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۶ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۷ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۷ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۶ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۸ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۰ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانشگاه امام صادق

موضوع : راز عبور از رنج های زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات بندگی

دانلود جلسه ۰۱ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۲ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۴۸ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۳ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۳ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۴ با سه کیفیت متفاوت

زمان: ۶۳ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۵ با سه کیفیت متفاوت

زمان: ۶۱ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۶ با سه کیفیت متفاوت

زمان: ۶۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۷ با سه کیفیت متفاوت

زمان: ۳۱ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۸ با سه کیفیت متفاوت

زمان: ۶۷ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۹ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۷۶ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۱۰ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۹۱ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانشگاه هنر

موضوع : هنر تعامل و حماسۀ تعالی

دانلود جلسه ۰۱ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۰ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۲ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۳ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۵ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۴ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۳۶ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۵ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۶۰ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۶ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۸۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۷ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۹۱ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۸ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۷۶ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۰۹ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۵۲ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود جلسه ۱۰ با دو کیفیت متفاوت

زمان: ۷۸ دقیقه

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه با کیفیت : | لینک مستقیم |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود سخنرانی استاد پناهیان در محرم ۱۳۹۵

کلیپ تصویری | غوغا با حُسن‌ظن به خدا

دانلود کلیپ تصویری با سه کیفیت متفاوت

دانلود با کیفیت متوسط : | لینک مستقیم |

دانلود با کیفیت خوب : | لینک مستقیم |

دانلود با کیفیت عالی : | لینک مستقیم |

راهنمای دانلود از سایت تابش:
  • 1- برای سهولت در دانلود بهتر است از نرم افزار های مدیریت دانلود مانند {دانلود منیجر} استفاده کنید
  • 2- برای دانلود راحت تر و سریع تر لطفاً با آی پی ایران دانلود کنید.
  • 3- لطفا از توهین در نظرات خودداری کنید ، با کاربر خاطی برخورد لازم انجام خواهد شد .
  • 4- جهت درخواست فیلم از فرم درخواست فیلم استفاده کنید .